Fira Modernista de Barcelona

Fira Modernista de Barcelona

Política de Privacitat

Avís Legal

D'acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de les seves Dades Personals (en endavant RGPD), aplicable a partir de 25 de maig de 2018, hem actualitzat les nostres directrius en matèria de protecció de dades personals i, en compliment d'allò que disposa la normativa referida, volem informar-li que:

1) Amb motiu del seu consentiment a rebre informació comercial dels productes i serveis de l'Associació de Comerciants i Professionals Coreixample i dels esdeveniments organitzats per a la seva promoció, hem recopilat alguns dels seus dades personals (identificatives i de contacte professional) a través de la seva participació en els esdeveniments organitzats o dels formularis i inscripcions creats i identificats a aquest efecte, els quals integren un tractament que hem identificat com «Comercial».

2) Sobre aquest tractament ha de saber:

Responsable del tractament

Associació de Comerciants i Professionals Coreixample
CIF: G60511847
Adreça: Carrer Consell de Cent, 352 baixos interior- Barcelona
Telèfon: +34 93 487 12 43
E-mail de contacte: coreixample@coreixample.com

Finalitat del tractament de les dades

Enviament de comunicacions comercials amb informació dels productes i serveis oferts per l'Associació de Comerciants i Professionals Coreixample i promoció dels esdeveniments organitzats per l'empresa.

Les dades es conservaran durant el temps que l'interessat ho permeti amb l'acceptació de la inclusió de les seves dades personals a la base de dades comercial.

Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats el resultat dels quals sigui l'elaboració de perfils i no es generaran bases de dades alienes a les finalitats especificades.

Legitimació del tractament de les dades personals

Consentiment de l'interessat. En el cas de detectar la utilització o enviament de dades errònies o falses o sense el consentiment del propi interessat, el Responsable procedirà a la cancel·lació de les dades afectades.

Destinataris de les dades personals

En la seva condició d'encarregats del tractament de dades, les entitats que prestin serveis:

  •   Tecnològics: allotjament de webs i bases de dades en servidors, i gestors de continguts.
  •   Organitzadors d'esdeveniments, promotors i control d'assistència.
Drets de l'interessat com a titular de les dades personals

Té dret a accedir a la informació que tenim en relació a la seva persona, la, en cas de ser errònia, a sol·licitar la seva supressió, a limitar o oposar-se al tractament o la portabilitat de les seves dades personals dirigint una comunicació a l'adreça postal o electrònica del Responsable indicada anteriorment, acreditant la seva identitat amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Si no estigués d'acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals i d'acord amb el que disposa el RGPD té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.
Procedència de les dades

El mateix usuari.

Baixa en el servei de comunicacions comercials

L'usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a l'Associació de Comerciants i Professional Coreixample per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per això, l'usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l'apartat anterior o bé punxar en l'enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, la tramesa en comunicacions comercials electròniques.

A partir de quina edat pot l'usuari accedir als nostres productes i serveis

El web de l'Associació de Comerciants i Professionals Coreixample no es dirigeix ​​a menors de 18 anys. En acceptar la present política de privacitat l'usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.

Mesures de seguretat que tenim implementades

L’Associació de Comerciants i Professionals Coreixample, es compromet al compliment de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptar les mesures necessàries (tècniques i organitzatives) per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix normativa aplicable.

Ús de cookies

La nostra pàgina web fa servir galetes per distingir-a vostè. Dels altres usuaris del nostre lloc web, el que ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan navega per la nostra pàgina i ens permet així mateix millorar-la. Podeu obtenir més informació sobre l'ús de cookies en la Política de cookies.

Modificació de la Política de Privacitat

L'Associació de Comerciants i Professionals Coreixample podrà modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política li serà degudament notificada a l'usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

Carregant...
x
X