Fira Modernista de Barcelona

Fira Modernista de Barcelona

Bases

Bases Jocs Florals

Coreixample, l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, i les escoles Escolàpies Llúria, Institut Jaume Balmes, La Concepció, MDP Bailén i Sagrat Cor – Diputació, com a organitzadors/res, convoquen els IV Jocs Florals de la Fira Modernista de Barcelona.

S’adreça als centres d’educació primària, d’educació secundària i batxillerat del barri, així com a tothom que hi vulgui participar, amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita.

Aquest jocs es van crear el 2021 en homenatge a Dolors Monserdà, primera dona presidenta dels Jocs Florals l’any 1909.

El lliurament de premis serà a la Casa Elizalde el dimarts 21 de maig a la tarda, al voltant de les 18h.

Bases

1. Les categories establertes són les següents:

 • A. Alumnat del cicle inicial d'educació primària
 • B. Alumnat del cicle mitjà d'educació primària
 • C. Alumnat del cicle superior d'educació primària
 • D. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria
 • E. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria
 • F. Alumnat de Batxillerat 
 • G. Adults

La participació al certamen és voluntària.

2. Els treballs han de ser escrits en llengua catalana.

3. La modalitat és poesia.

4. La temàtica de l’obra és lliure.

5. Els treballs presentats, un per categoria, seran individuals.

6. Els treballs presentats han de ser originals, de creació pròpia.

7. Característiques de la presentació:

 • L'extensió no pot ser superior a 3 fulls.
 • El tipus i el cos de la lletra han de ser Arial 12.
 • El format ha de ser DIN A4, a una sola cara i a doble espai.
 • Hi ha de constar el títol de l’obra i, a dalt a la dreta, la categoria.
 • Format pdf.

8. Els centres educatius podran presentar un màxim de 5 obres per categoria.

9. Es crearà un jurat que seleccionarà les obres premiades de cada categoria.

10. Hi haurà tres premis per categoria (rosa natural, englantina d’or i viola de plata), que es lliuraran en un acte presencial durant la setmana de la Fira Modernista i la Festa Major, en un lloc i data encara per concretar. Al web de la Fira s’indicarà el lloc i la data.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si els treballs presentats no reuneixen la qualitat suficient.

Al web de la  Fira Modernista s’exposaran les obres guanyadores perquè la gent les pugui llegir.

11. Les obres es podran presentar de l’1 al 30 d’abril de 2024: S’hauran de penjar al web de www.firamodernistadebarcelona.cat indicant les dades de contacte a través d’un formulari: nom i cognoms, títol de l’obra, adreça electrònica, edat i categoria, telèfon de contacte i escola si és el cas.

Les persones que participen al jocs, simplement pel fet de participar-hi, ja estan donant el seu consentiment perquè l’organització difongui la seva obra en el marc dels jocs florals i de la Fira Modernista, excepte en el cas de menors d’edat.

En el cas d'autors menors d’edat, els pares, mares o tutors/es, hauran de signar i hauran de penjar, en el web de la Fira, juntament amb l’obra del menor, el full de cessió de drets signat. El full us el podreu descarregat en el web mateix.

12. L’informem que el responsable de tractar les seves dades n’és l’ Associació Comerciants Coreixample, amb NIF G-60511847, amb domicili social a carrer Aragó, 317, 08009 Municipi - Província: Barcelona -Barcelona, i correu electrònic de contacte: coreixample@coreixample.com.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són: a carrer Aragó, 317, 08009 Municipi - Província: Barcelona - Barcelona, i correu electrònic de contacte: coreixample@coreixample.com.

Donat el seu interès i consentiment a participar als IV Jocs Florals de la Fira Modernista de Barcelona, les seves dades seran emprades per gestionar la seva participació al concurs (entenent-se el registre com a participant, anàlisi o valoració durant el procés de selecció d’obres guanyadores i, en el seu cas, anunci i publicació com a obra guanyadora), així com l’exposició de la seva obra al web de la Fira Modernista.

Té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o la portabilitat vers les seves dades dirigint se a [la Associació de Comerciants Coreixample], aportant en tot cas, una fotocòpia (o digitalització) del seu document d’identitat o bé document acreditatiu equivalent. D’igual forma, té dret a presentar una reclamació en tot moment davant l’autoritat de control.

13. La participació en aquests Jocs Florals suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Carregant...
x
X